A menekültkérdés aspektusai

1.) Az Önök álláspontja szerint szükséges-e a magyar–szerb határon épülő ideiglenes biztonsági határzár? Milyen hatással lehet ez a menekülthullámra? Valós esélyt látnak-e arra, hogy a menekültek Vajdaságban telepedjenek le?

Álláspontunkat 2015. június 25-ei sajtóközleményünkben már rögzítettük, s akkor úgy fogalmaztunk, hogy jelenleg a kerítésépítés az egyetlen jó megoldás. Ugyanakkor a biztonsági határzárat kezdettől fogva a menekülthullám megállításához szükséges, de korántsem elégséges megoldásnak tartjuk. Az EU egységes szerepvállalása, az illegális határátlépőkkel szemben alkalmazandó jogszabályok szigorítása nélkül javulás nem várható. Ez érvényes Szerbia vonatkozásában is, akivel szemben alkalmazni kell a toloncegyezményt. Mindaddig, amíg erre nem kerül sor, a szerb kormány a füle botját sem fogja mozdítani, hiszen a lakosság egy kivételezett része számára a migránsok utaztatása és az embercsempészet jókora biznisz. Szemmel látható ugyanakkor, hogy Európa olyan folyamattal találta magát szemben, amely nem fog rövid idő alatt lecsengeni, szerintem évtizedekig is eltarthat. Ennek egyik oka kétségtelenül az USA esztelen birodalmi politikája, mely mind a Közel-Keleten, mind Afrikában a háborús válságok folyamatos szinten tartásában érdekelt.

Európa, történelme során nem először, azzal a kérdéssel találta magát szemben, hogy hogyan kellene ordító hazugságok nélkül megtalálni a jog és a morál közötti megbomlott egyensúlyt. Jelzem, az úgynevezett civilizált világ ebben a kérdésben már jó ideje deficitesen gazdálkodik, és a mostani migrációs válság okai részben arra vezethetők vissza, hogy a világ tényleges urai mind a jog, mind a morál értékeit kizárólag a profit serpenyőiben mérik. Ha nem így lenne, nem élne szegénységben és kilátástalanságban a világ lakosságának több mint 80 százaléka, és útnak sem indultak volna Nyugat és Észak felé, amely számukra – ezt lépten-nyomon elmondják –, maga a paradicsom.

Jelenleg még nem tartom valószínűnek a menekültek tartós letelepedését a Vajdaságban, azonban az ideiglenes menekülttáborok megszaporodására számíthatunk, mihelyt az EU országaiból és Magyarországról a toloncegyezmény értelmében nagyobb tömegben küldik vissza Szerbiába a migránsokat. Bizánci hagyományaihoz híven a szerb kormány eddig kétarcúan viselkedett, mást mondott és mást cselekedett. Lényegében semmit nem tett a menekülthullám feltartóztatása érdekében. Nincs illúzióm Vučićnak és elvtársainak tényleges politikai természetéről, ezért, ha azt akarjuk, hogy ne a többségében kisebbségek által lakott településeken hozzák létre az ideiglenes táborokat, a vajdasági magyar politikumnak egységesen és az eddigieknél határozottabban kell fellépnie, máskülönben a szerb hatalom ismét túszhelyzetbe kényszerít bennünket. A magyar pártok közös fellépésének érdekében már júniusban javaslatot tettem Pásztor Istvánnak. Mondanom sem kell, levelemre mindmáig nem kaptam választ. Pedig a helyzet, ha valakit, hát épp a VMSZ-t kellene, hogy az eddiginél határozottabb és felelősségteljesebb lépésekre serkentse, elvégre parlamenti párt, és a szerb kormány tagja, ugyanakkor a bevándorlók által leginkább veszélyeztetett önkormányzatok élén is ennek a pártnak az embereit találjuk.

2.) Miként vélekednek a magyar kormány menekültstratégiájáról?

A VMDP támogatja a magyar kormány jelenlegi menekültstratégiáját, de szerintem Budapest hamarosan az eddigieknél szigorúbb határvédelmi intézkedésekre fog kényszerülni. A kerítés nem lesz elég, különösen, ha egy vargabetűvel megkerülik a szerb-magyar-román hármashatárt. A román magatartás előrejelzéséhez aligha szükséges bármiféle jóstehetség.

3.) Hogyan értékelik az említett szerv vonatkozó kommunikációját, a magyar nyelvű tájékoztató plakátokat?

Feltételezhetően, mivel ritkán járok az anyaországba, én még egyetlen plakátot sem láttam, ezért utóbbi kérdéséhez nem tudok hozzászólni. Viszont figyelem a tömegmédiát. Annak alapján nem osztom a magát liberálisnak és/vagy baloldalinak nevező ellenzék kormányellenes akadékoskodását és vádjait. Többnyire tárgyilagosnak, kimértnek tartom a kormányszervek kommunikációját. Szemmel látható, hogy valójában az ellenzék egy része vágyik némi balhéra, s mintha szeretne egy kis hisztériát a „minél rosszabb, annál jobb” olcsó politikai furfangjának jegyében. Kezdetben tagadták, később minimalizálták a problémát, de ha Nyugat-Európából visszafelé is megindulnak Magyarországra a kitoloncolt migránsokkal teli buszok, új lendülettel fogják tematizálni a menekültkérdést. Remélem, a magyar társadalom erre nem lesz vevő, bár, mint tudjuk, az utolsó bolond még nem halt meg.

4.) Hogyan vélekednek a menekültekkel kapcsolatos közhangulatról?

Ezt lényegében már megválaszoltam.

5.) Önök szerint mi volna a sikeres megoldás a menekülthullám globális és komplex problémájára?

Például ha a washingtoni Capitolium környékét átalakítanák menekültbefogadó-központtá. Hogy ez komolytalan? Hát persze. De látja, épp ez a baj.

Temerin, 2015. augusztus 13.
Csorba Béla

Patócs László kérdéseire adott válaszok a Családi Kör részére. A lapban tudtommal nem jelent meg. Patócs később kivonatosan és sűrítve, más pártvezetőktől kapott válaszokkal együtt valamit közölt belőle – Cs. B.